เอารถเข้าไฟแนนซ์ คือการไปกู้เงินจากไฟแนนซ์มาซื้อรถ โดยเอาทะเบียนรถให้ไว้เป็นประกัน

ไฟแนนซ์ หมายถึง บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อทรัพย์สิน ซึ่งก็คือ เช่าซื้อรถ นั่นเอง
วิธีการก็คือ ตรวจดูว่ามีที่ไหนบ้างที่ทำธุรกิจประเภทไฟแนนซ์ (จะถามพี่ที่ขายรถก็ได้ ) ที่น่าเชื่อถือและให้ดอกเบี้ยถูก เราก็นำรถไปให้เขาตีราคาว่าจะให้กู้ได้เท่าไร ดอกเบี้ยเท่าไร จากนั้นก็นัดทำสัญญากันโดยเตรียมเอกสารตามที่เขาต้องการไป ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อและขายรถ เล่มทะเบียนรถ เอกสารประกอบเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของผู้กู้ ทำสัญญากันเรียบร้อย เราก็จะได้เงินมาจ่ายค่ารถ
หลังจากนั้น เราก็จ่ายชำระค่างวดรถเป็นเดือน ๆ ไปจนกว่าจะครบตามสัญญา
เมื่อจ่ายค่างวดครบตามสัญญาแล้ว ทางบริษัทไฟแนนซ์จะจัดเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์และเล่มทะเบียนรถมาให้เราโอนเป็นชื่อเจ้าของต่อไป
อัตราดอกเบี้ยของไฟแนนซ์ ดูเหมือนถูก แต่จริง ๆ แล้วคิดแบบไม่ลดต้นลดดอก ถ้าอยากทราบว่าเทียบเท่าอัตราเงินกู้ทั่วไปเป็นเท่าไรให้คูณ 2 จะได้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคร่าว ๆ เช่น ถ้าอัตราดอกเบี้ยไฟแนนซ์เท่ากับ 3 % จะสามารถเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกประมาณ 6%

 

ไฟแนนซ์รถ