ผ่อนรถตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์จนครบจำนวนที่ต้องชำระคืนให้กับทาง ไฟแนนซ์รถ เรียบร้อย ไม่ว่าคุณจะผ่อนตรงผ่อนดีไม่มีค้างค่างวดหรือคุณจะผ่อนไม่ค่อยดี ผ่อนแบบค้าง2งวดจ่าย1งวดตลอดก็ตาม ในเมื่อคุณชำระหนี้เงินต้นพร้อม ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ รถครบตามที่ขอสินเชื่อกู้เงินธนาคารซื้อรถหรือนำรถรีไฟแนนซ์เพื่อ รับเงินสดเสริมสภาพคล่องตามแต่ ทางไฟแนนซ์รถจะดำเนินการทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์จากเดิมคุณเป็นผู้ครอบ ครองรถยนต์กลับมาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์

เอกสารที่ต้องยื่นต่อไฟแนนซ์รถเมื่อผ่อนสินเชื่อรถหมดแล้ว(ในกรณีติดต่อด้วยตนเอง) คือ

1 ใบคำขอโอนรถยนต์ (เซ็นต์ 2 ตำแหน่งในช่องผู้รับโอน โดยลายเซ็นต์หรือลายมือชื่อให้ตรงกับที่เซ็นต์ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์)
2 สำเนาบัตรประชาชน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องลายเซ็นต์เหมือนสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ ทะเบียน………….)
3 สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องลายเซ็นต์เหมือนสัญญาเช่าซื้อ (ระบุใช้โอนรถยนต์ ทะเบียน………….)
4 หนังสือมอบอำนาจในการโอนรถยนต์ เซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจ (ทางไฟแนนซ์รถส่วนใหญ่จะนำไปกรอกรายละเอียดเอง แต่ถ้าคุณไม่สบายที่เซ็นต์ใบมอบอำนาจลอยไว้ ก็ระบุในใบมอบอำนาจในข้อที่1ว่าใช้ในการโอนรถยนต์ ทะเบียน……………….. ก็ย่อมได้) ไฟแนนซ์รถบางแห่งอาจจะให้คุณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์

โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางไฟแนนซ์รถจะมีเอกสารใบคำขอโอนและใบมอบอำนาจให้อยู่แล้ว(ถูกเรียกเก็บเป็น ค่าธรรมเนียมหรือค่าเอกสาร) ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านก็พอ ทางไฟแนนซ์รถอาจจะส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้คุณตามที่อยู่จัดส่งเอกสารใน กรณีที่คุณไม่สะดวกเดินทางมาติดต่อยังไฟแนนซ์รถหรือถ้าคุณสะดวกในการติดต่อ ไฟแนนซ์รถแนะนำว่าติดต่อโดยน่าจะดีกว่าเพื่อความรวดเร็วและเอกสารไม่ตกหล่น ทางไปรษณีย์ เมื่อผ่อนรถหมดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องชำระให้กับทางไฟแนนซ์รถคือค่า ดำเนินการทางทะเบียนรถ(ค่าโอนรถยนต์)ในแต่ละไฟแนนซ์รถเรียกเก็บค่าโอนไม่ เท่ากันแต่จะอยู่ในช่วง1,000 ถึง 3,000บาท โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงพันกว่าบาท ซึ่งแนะนำว่าให้ทางไฟแนนซ์รถโอนให้สะดวกสบายกว่าที่จะทำเรื่องมัดจำเล่ม ทะเบียนออกมาโอนเองยอมจ่ายค่าโอนให้ไฟแนนซ์โอนให้ดีกว่าถ้าไม่มีเวลาไปโอน เองที่กรมขนส่งทางบกเพราะว่าจะต้องใช้เวลาในการโอนประมาณครึ่งวันหรือ1วัน เต็ม ถ้าทางไฟแนนซ์รถโอนให้เสร็จเรียบร้อยก็จะเลือกรับเล่มทะเบียนรถยนต์ของคุณ ได้ด้วยกัน 2 แบบ คือ 1)จัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ กับ 2)ติดต่อรับเองที่ไฟแนนซ์รถ ในกรณีที่ไม่มารับเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาแทนได้

ระยะเวลาในการโอนเล่มทะเบียนรถยนต์เมื่อผ่อนรถหมดแล้ว ทางไฟแนนซ์รถส่วนใหญ่จะโอนกรรมสิทธิรถกลับคืนอยู่ในเวลาประมาณ 4 ถึง 7 วันทำการในกรณีที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถ้าต่างพื้นที่ ต่างจังหวัดอาจจะต้องใช้เวลา 15 ถึง 30 วันทำการเลยก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามควรสอบถามทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องว่าระยะเวลาในการโอนรถยนต์คัน โปรดของคุณจะใช้เวลาเท่าไรถึงจะได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์พร้อมเป็นเจ้าของรถยนต์ตัวเต็ม