เด็ก หรือเยาวชนไทยในทุกวันนี้นั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ละคนลักษณะของนิสัยการ เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันก็มีความแตกต่างกันออกไปแล้วแต่การเลี้ยงดูของแต่ ละครอบครัวเด็กจะมีลักษณะนิสัยดีหรือไม่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวของ ตัวเองว่าจะปฏิบัติตัวให้เด็กนั้นได้เห็นในแง่ของทาง

ที่ดีหรือทางที่เสีย เพราะผู้ปกครองในบางคนนั้นอาจจะมีมีการสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกให้อยู่ใน กรอบอยู่ในระบบระเบียบที่ดีแต่ในบางครอบครัวอาจจะละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่า นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมและเลี้ยงดูสั่งสอน คาสิโนออนไลน์ การ อยู่ร่วมกับคนในสังคมหมู่มากโดยปกติแล้ว

สังคมไทยนั้นจะอยู่กันแบบเป็น ครอบครัวใหญ่ๆ และในบางครอบครัวอาจจะแสดงตัวอย่างให้ลูกได้เห็นถึงการปฏิบัติไลน์ ตัวของพ่อแม่ ก็คือการเสพสิ่งเสพติดไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า จนไปถึงการเล่นการพนัน สิ่งเหล่านี้นั้นในบางครอบครัวอาจจะปลูกฝั่งเด็กมาตั้งแต่เล็กๆแล้ว การเล่นพนันก็ถือได้ว่าเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเพราะการเล่นพนันทำให้ หลายๆคนนั้นเกิดความผ่อนคลายได้ไม่ว่าจะเหนื่อยจากการทำงานมาหรือแม้กระทั่ง