รถราสมัยนี้ เบรคหน้าล้วนเป็นแบบดิสค์เบรกกันหมดแล้ว กระทั่งเบรคหลังที่นิยมใช้ดรัมเบรค ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นดิสค์เบรกกันเยอะขึ้น ด้วยเชื่อว่าการใช้ดิสค์เบรกจะทำให้มีประสิทธิภาพในการหยุดรถได้ดีกว่า

ระบบ ดิสค์เบรกในรถยนต์มีส่วนประกอบหลักในการทำงานได้แก่ จานดิสค์เบรค (Disc Brake Rotors ) ซึ่งจะมีพื้นที่สองด้านไว้สำหรับรับแรงกดจากแผ่นผ้าเบรค (Brake Pads) เกิดเป็นแรงเสียดทานต้านการหมุนของล้อ ซึ่งการทำงานของมันจะทำให้มีความร้อนเกิดขึ้น และความร้อนนี้จะถูกดูดซับด้วยจานดิสค์เบรค แล้วระบายออกไปยังบรรยากาศรอบข้าง พวกดิสค์เบรคหน้าส่วนใหญ่ที่รับภาระในการทำงานมากจึงมักเป็นแบบที่มีครีบ ระบายความร้อน สำหรับดิสค์เบรกหลังที่รับภาระน้อยกว่า จึงเป็นแบบจานบาง ๆ ธรรมดา ไม่มีช่องระบายความร้อน ยกเว้นรถที่เครื่องแรงหรือใช้แรงเบรกมากกว่าปกติ

อุณหภูมิที่เกิด ขึ้นจากการทำงานของจานดิสค์เบรกกับผ้าเบรกในรถขับหลังจะอยู่ที่ระหว่าง 250 – 350 องศาฟาห์เรนไฮท์ ส่วนพวกรถที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า ความร้อนที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเบรกจะมีอุณหภูมิสูงกว่า โดยอยู่ในช่วงประมาณ 400 – 500 องศาฟาห์เรนไฮท์ หรืออาจจะสูงมากไปกว่านี้ก็เป็นได้ อุณหภูมิของเบรกจะสูงหรือต่ำกว่าที่บอกมานี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยและส่วน ประกอบอีกหลายอย่าง ทั้งน้ำหนักของรถ ขนาดของเบรค ขนาดของผ้าเบรค การทำงานของแม่ปั๊มเบรคประสิทธิภาพของการระบายความร้อน ความแรงและความเร็วของรถ สภาพเส้นทาง ความรุนแรงในการใช้เบรกรวมทั้งระยะเวลา ฯลฯ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นตัวแปรที่สำคัญซึ่งมีผลต่ออุณหภูมิของจานดิสค์เบรกว่าจะมีมากหรือ น้อยปานไหน

สิ่งบกพร่องอย่างอื่นในระบบก็สามารถสร้างปัญหาให้จาน ดิสค์เบรกมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากกว่าปกติ อย่างการติดตายของลูกปั๊มในคาลิเปอร์เบรค เนื่องจากสนิมหรือการชำรุดสึกหรอ ลูกปั๊มดันผ้าเบรกแล้วไม่ยอมคืนตัวกลับ หรืออีตอนคืนตัวกลับก็ไม่ค่อยอยากกลับ มีอาการอืออาดยืดยาด ทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างผ้าเบรกกับจานดิสค์เบรกตลอดเวลา เป็นเหตุให้ความเสียดทานสูญเสียไปสืบเนื่องจากความร้อนสูง ผ้าเบรกเกิดการไหม้มีอาการเบรคตื้อ (Fade) และส่งผลกระทบต่อการสึกหรอของจานเบรค ผิวสัมผัสจะมีรอยไหม้เป็นจ้ำ ๆ อีกทั้งหากเกิดการติดตายของลูกปั๊มเบรกด้านใดด้านหนึ่ง จะทำให้พวงมาลัยถูกดึงไปข้าง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการขับขี่ใช้งาน

หาก เบรกมีปัญหาควรใช้บริการของช่างดี ๆ ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานสูง บางครั้งค่าใช้จ่ายอาจจะสูงไปบ้างก็ถือว่าคุ้ม เพราะเบรกจะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรง ระบบเบรกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตาย ท่านควรเอาใจใส่ดูแลมันให้มาก ๆ ก่อนจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัว เพราะรถที่หยุดไม่ได้ … อันตรายกว่ารถที่ไม่ยอมวิ่ง เยอะเลย !!!!!