ไดชาร์ทหรือ  Generator  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้กับเครื่องยนต์ระบบ  Electric  Start  ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรงสำหรับชาร์ทแบตเตอรี่  เพื่อใช้ในสตาร์ทเครื่องยนต์  และยังใช้กับหลอดไฟ  แสงสว่างสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์ในเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี  ไดชาร์ทหรือ  Generator  จะทำงานได้ดีหรือมีอายุการใช้งานคงทน  ขึ้นอยู่กับการใช้และบำรุงรักษาให้ถูกวิธี  ดังนี้.-

1.        หมั่นตรวจสอบความตึงของสายพานเสมอ  อย่าให้ตึงหรือหย่อนจนเกินไป  เพราะถ้าสาย

พานหย่อนเกินไป  จะทำให้ไดชาร์ทจ่ายกระแสน้อย  และสายพานจะสึกหรอชำรุดเสียหายได้  ถ้าสายพานตึงเกินไปจะทำให้ลูกปืนหรือบู๊ชไดชาร์ทชำรุดเสียหายได้เช่นกัน  (โปรดดูการใช้และบำรุงรักษาสายพาน)

  1. หล่อลื่นไดชาร์ทในกรณีทีมีช่องหยอดน้ำมันหล่อลื่นทุก ๆ 250 ชม.
  2. หมั่นตรวจน๊อตสกรูที่ยึดไดชาร์ทให้แน่นเสมอ  เพราะถ้าปล่อยให้หลวม  จะทำให้ขายึดได

ชาร์ทแตกหักได้

  1. ขณะปฏิบัติงานหากเกิดมีเสียงดังผิดปกติในตัวไดชาร์ท  ให้หยุดเครื่องยนต์ทำการตรวจ

สอบสาเหตุ  อาจเกิดจากลูกปืนหรือบู๊ชชำรุด  ทำให้เสียดสีภายในตัวไดชาร์ทได้

  1. ไม่ควรเอาถังน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ใกล้กับที่ติดตั้งไดชาร์ท  เพราะเชื้อเพลิงอาจลุกไหม้ได้โดย

ประกายไฟจากไดชาร์ท

  1. ถ้าน้ำเข้าไดชาร์ทหรือเปียกน้ำ  ควรถอดออกมาทำความสะอาด  โดยการอบหรือตากให้

แห้งสียก่อน  อย่าปล่อยทิ้งไว้จะทำให้เกิดสนิม  และกระแสไฟลัดวงจรได้

  1. เมื่อไดชาร์ทไม่ทำงานหรือไม่จ่ายไฟอาจเกิดจากสาเหตุ  ไม่ควรทำการถอดซ่อมเองโดยไม่

<br>มีความรู้หรือความชำนาญพอ  ควรแจ้งให้ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านนี้เป็นผู้ตรวจซ่อม  มิ

ฉนั้น  จะเกิดการเสียหายมากขึ้น