เสียงนี้มาจากไหน เมื่อใดก็ตามที่รถคุณมีเสียงผิดปรกติ

โดยปรกติเครื่องยนต์ที่มีสภาพสมบูรณ์จะให้เสียงที่มีจังหวะสม่ำเสมอ ความถี่ของเสียงจะเปลี่ยนไป โดยสัมพันธ์กับ
อัตราเร่ง แต่เมื่อใดก็ตามที่รถยนต์ของคุณมีเสียงผิดปรกติจากที่เคยเป็น แสดงว่ามีสิ่งผิดปรกติเกิดขึ้นกับรถยนต์ของ
คุณ เสียงดังกล่าวอาจจะมาจากเครื่องยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ ซึ่งหากคุณทราบถึงที่มาของเสียงตลอดทั้ง
รู้วิธีการแก้ไขย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

เสียงกรี๊ดแหลม
เสียงนี้จะได้ยินชัดเจนเมื่อเครื่องยนต์ติดใหม่ ๆ ความถี่ของเสียงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์
สิ่งแรกที่ควรตรวจสอบคือสายพานขับเคลื่อนอุปกรณ์ภายนอก ซึ่งได้แก่สายพานปั๊มน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ สายพาน
อัลเตอร์เนเตอร์ สายพานคอมเพรสเซอร์ หากสายพานหย่อนเกินไปหรือเก่าจนเกิดความแข็งกระด้าง นั่นคือสาเหตุที่ทำ
ให้เกิดเสียงกรี๊ดแหลม เนื่องจากเกิดการลื่นระหว่างพูลเลย์ และหน้าสัมผัสด้านข้างของสายพาน

เสียงรัวคล้ายโลหะกระทบกัน
ในกรณีที่เครื่องยนต์มีเสียงรัวคล้ายโลหะชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นกระทบกันในจังหวะที่สม่ำเสมอ ความถี่ของการรัวจะ
เปลี่ยนไปตามอัตราเร่ง และต้นกำเนิดเสียงนี้มาจากบริเวณเหนือฝาสูบ ให้ตั้งสมมุติฐานว่าอาจมาจากระยะห่างระหว่าง
กระเดื่องวาล์วกับก้านวาล์วเกินค่าพิกัดที่กำหนด ถ้าเกิดขึ้นกับรถใหม่แสดงว่าการตั้งระยะห่างวาล์วคลาดเคลื่อน แต่
หากเกิดขึ้นกับรถเก่าอาจเป็นเพราะเกิดการสึกหรอเนื่องจากการใช้งาน ระยะห่างวาล์วที่มากเกินกำหนดไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหาย แต่จะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ลดลง

เสียงเคาะหนักแน่น
หากเมื่อใดที่ได้ยินเสียงจากภายในเครื่องยนต์ดังเป็นระยะหนักแน่นคล้ายมี ค้อนมาเคาะแสดงว่าเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นกับ
เครื่องยนต์ของคุณแล้ว เสียงดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์เกิดการสึกหรอ เกินเกณฑ์ที่กำหนด
โดยทั่วไปการสึกหรอที่ทำให้เกิดเสียงดังกล่าวจะมีสาเหตุมาจากแบริ่งเพลาข้อ เหวี่ยง แบริ่งก้านสูบ สลักลูกสูบ หรือลูกสูบ

เสียงท่อไอเสีย
เสียงท่อไอเสียที่ดังมาก โดยที่เครื่องยนต์ยังทำงานเป็นปรกติ และดังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามระยะเวลาที่เปลี่ยนไป ให้ตั้ง
สมมุติฐานว่าอาจเกิดการรั่วที่ระบบไอเสีย เช่น รั่วที่ปะเก็นท่อร่วมไอเสีย รั่วตามจุดต่อท่อไอเสียหรือรั่วที่หม้อพักไอเสีย

เสียงดังเมื่อเหยียบเบรก
ในขณะที่คุณเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วหรือหยุดรถ หากได้ยินเสียงคล้ายโลหะเสียดสีกัน นั่นคือสัญญาณที่บอกให้
ทราบว่าผ้าเบรกเกือบดำจนถึงเนื้อเหล็กที่เป็นแผ่นยึดผ้าเบรกแล้ว กรณีที่เป็นดิสก์เบรกถึงจุดที่ควรเปลี่ยนแล้วที่มุม
หนึ่งของแผ่นยึดผ้าเบรกจะติดตั้งแผ่นเหล็กเล็ก ๆ ไว้ปลายแผ่นเหล็กจะยึดล้ำเข้าไปในส่วนของผ้าเบรกประมาณ 1 มม.
ดังนั้นหากคุณได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันเมื่อเหยียบเบรก แสดงว่าผ้าเบรกของรถท่านสึกจนถึงจุดที่ควรเปลี่ยนแล้ว
ส่วนในกรณีของดรัมเบรกจะไม่มีการติดตั้งแผ่นสัญญาณเตือนดังกล่าวไว้ แต่เมื่อผ้าเบรกใกล้หมดท่านจะได้ยินเสียงการ
เสียดสีของโลหะเช่นเดียวกัน

เสียงดังปัง ๆ
ในระหว่างที่คุณขับรถ โดยเฉพาะขณะที่เร่งเครื่องยนต์ หากท่านได้ยินเสียงดังปัง ๆ เป็นระยะคล้ายเสียงจุดประทัดหรือ
เสียงยิงปืน และต้นกำเนิดเสียงดังออกมาจากท่อไอเสียหรือคาร์บูเรเตอร์ เนื่องจากจังหวะการจุดระเบิดไม่ถูกต้อง เกิด
การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ทำให้ส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตกค้างภายในหม้อพักไอเสียเกิดการจุด ระเบิดตัวเองขึ้นเมื่อ
ได้รับความร้อนกรณีนี้มักจะเกิดขึ้นกับรถเก่า แต่สำหรับรถยนต์ใหม่ที่เป็นระบบหัวฉีดมักจะไม่เกิดปัญหานี้ เพราะระบบ
การจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิดจะถูกควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เสียงจากหัว เพลาขับ
ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า เป็นระบบที่นิยมใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน เพลาขับเป็นตัวส่งกำลังจากชุดเฟืองท้ายส่งต่อไปยังดุม
ล้อหน้า ถ้าได้ยินเสียงดังแกรก ๆ ในขณะเลี้ยวรถ แสดงว่าชุดตลับลูกปืนในหัวเพลาขับสึกหรอ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ
ยางหุ้มเพลาขับสึกหรอหรือฉีกขาดทำให้ไม่สามารถกักเก็บจาระบีที่ใช้หล่อลื่น ชุดตลับปืนได้ ฝุ่นหรือน้ำจึงสามารถเข้า
ไปในตลับลูกปืนได้ ทำให้ลูกปืนเกิดการสึกหรอเร็วยิ่งขึ้น เสียงดังกล่าวจะได้ยินขณะเวลาเลี้ยวเท่านั้น